Corona protocol Alexander Hairstylers
Voor onze klanten zijn de onderstaande basisvragen essentieel om de salon te mogen bezoeken voor een behandeling. Daarnaast geldt er een protocol. Bekijk het protocol voor aanvang van de afspraak nogmaals. 
Er kunnen tussentijdse wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Corona protocol Alexander Hairstylers
Indien één van bovenstaande vragen met "ja" beantwoord wordt, dan verzoeken wij je een salonbezoek uit te stellen. We maken graag een nieuwe afspraak met je. 

Al onze medewerkers mogen deze vragen ook stellen bij binnenkomst in onze salon voorafgaand aan een behandeling. Bij geringe twijfel zullen zij, spijtig genoeg, toch moeten besluiten de afspraak/behandeling uit te stellen.
Aanvullende bepalingen protocol: lees ze hier 
©2020 Alexander Hairstylers